מיומנויות מחקר (0431.4621)
Research Skills
תכנית הקורס:
הקורס נועד להוות מסגרת בה יציג כל סטודנט את תכנית המחקר של עבודת המסטר בפני סטודנטים ואנשי סגל מהמחלקה. הסטודנט המרצה יתנסה בהרצאה מדעית בנושא המחקר תוך חשיפה לביקורת, והסטודנטים המשתתפים ילמדו על עבודות מקבילות שנעשות על ידי חבריהם.
נוכחות חובה