הבסיס המדעי לשמירת הטבע (0431.4613)
Conservation Biology
הקורס יעסוק באתגרים המדעיים של שמירת טבע בארץ ובעולם. הקורס יעסוק בתחום conservation biology, תחום מדעי שהתפתח בעולם בעשרים השנים האחרונות והעוסק בפיתוח כלים מדעיים להתמודדות עם האתגר של שימור המגוון הביולוגי ומערכות אקולוגיות מתפקדות. מדובר בתחום סינתטי המשלב עקרונות באקולוגיה, תחום בסיס מרכזי, עם סיסטמטיקה, גנטיקה של אוכלוסיות, פיזיולוגיה, ביוגיאוגרפיה ואף תחומים מסוימים במדעי החברה והמשפטים. במסגרת הקורס תוצג המסגרת המדעית הבסיסית עליה נשען תחום ה- conservation biology. בחלק מן השיעורים יוזמנו מרצים אורחים להציג נושאים ספציפיים בתחום מומחיותם ויידונו מקרי בוחן מישראל. בשעורים האחרונים יתקיים דיון במספר נושאי מפתח. הסטודנטים יקבלו כל אחד מאמר/ים בנושא מסוים, יציגו אותו בקצרה ואח"כ יתקיים דיון במסגרת הכיתה.
נושאי הרצאה עיקריים
הרקע להתפתחות תחום המדע ואופיו הנגזר
האיומים העיקריים על המגוון הביולוגי בעולם ובישראל
מצב המערכות האקולוגיות בעולם ודגש על מערכות ים-תיכוניות
דגמים במגוון הביולוגי בזמן ובמרחב
הרס וקיטוע בתי גידול ומשמעויותיהם המרחביות
טרנספורמציה של בתי גידול – חקלאות, יערנות ושמירת טבע
אתגרים מדעיים בשמירת טבע בבתי גידול לחים
אתגרים מדעיים בשמירת טבע בבתי גידול חופיים
בעיית המינים הפולשים כתופעה אקולוגית
אקולוגיה של אוכלוסיות – היבטים דמוגראפיים בשמירת טבע
שימור המגוון הגנטי – כלים מדעיים
התפתחות אקולוגיה של שיקום – כלים ואתגרים מדעיים
מקום הטקסונומיה בשמירת הטבע – אתגר מדעי וטכנולוגי
ספר הלימוד העיקרי שילווה את הקורס יהיה ספרם של Meffe and Carroll אך יעשה שימוש גם במקורות ספרות אחרים. הדיון בסוף הקורס יתמקד במקרי בוחן שנחקרו בעולם ובישראל ויש להם פנים מדעיים שונים.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הציון ייקבע על פי הבחינה הסופית בלבד אך הצגת מאמר/ים והשתתפות בדיון – חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב