ביוסטטיסטיקה (0431.4603)
Biostatistics
הכרת השימוש בשיטות סטטיסטיות לניתוח תוצאות של ניסויים בביולוגיה. יושם דגש על בחירת המבחן המתאים לכל סוג של נתונים, על שימוש מעשי במחשב לניתוח נתונים שנאספו מן הספרות הביולוגית או מעבודות מחקר של התלמידים עצמם, ועל הסקת המסקנות הביולוגיות המתאימות מתוצאות המבחן הסטטיסטי.
דרישות קדם: תואר ראשון במדעי החיים
נוכחות חובה
הרכב ציון:
מן התלמידים תידרש קריאה עצמית להרחבת הנושאים שיידונו בשעורים וכן הכנת תרגילים מדי שבוע. להכנת התרגילים תידרש השקעת זמן רב.
מטלת סיום: בחינה בכתב