אופקים חדשניים באקולוגיה (0431.3109)
Current Topics in Ecology
אופקים חדשניים באקולוגיה (0431.3109)
Current Topics in Ecology
פרטי הקורס
מטרות הקורס הן לחשוף את תלמידי המסלול לאקולוגיה למחקר אקולוגי מתקדם. במסגרת הקורס יינתנו הרצאות שיציגו את המחקרים העדכניים של מנחי המסלול, יוצגו ויידונו נושאים עכשוויים באקולוגיה ואיכות הסביבה ע”י מגוון של מרצים מהתחום.
הרכב ציון:
נוכחות חובה
נוכחות חובה
הרכב ציון:
נוכחות חובה