ביולוגיה מולקולרית למתקדמים - עולם ה - ר.נ.א (0421.4129)
The RNA World - past and present
השערות עולם הרנ”א ומוצא החיים

מבנה רנ”א וניבויו

קשרי רנ”א-חלבון

ריבוזימים טבעיים ומלאכותיים

היבטים נבחרים של תפקידי רנ”א בשחבור רנ”א, בתרגום חלבונים ובקרת ביטוי גנים.


הקורס מושתת על הרצאות המרכז, מורים אורחים ותלמידי הקורס.
דרישות קדם: מבוא לחומצות גרעין וביולוגיה מולקולארית
נוכחות חובה
הרכב ציון:
בסוף הקורס תיערך בחינה על החומר הנלמד. ציונה יהווה 80% מהציון הסופי.

תוכן גם הרצאה קצרה בת 25 דקות בעברית או באנגלית על נושא שייבחר מרשימת שתוצע בתחילת הקורס. הציון עליה יהווה את 20% הנותרים.

מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
Gesteland, Cech & Atkins (2004)
The RNA World 3rd edition - pp.767 CHSL Press
ISBN-087969-739-3