שיטות בביולוגיה מבנית (0421.3804)
Methods in Structural Biology
X-ray diffraction methods
Electron diffraction and microscopy
Scattering (X-ray, light) methods
Calorimetry
Joel Hirsch
11 weeks

Solution methods
analytical centrifugation
chromatography
electrophoresis, crosslinking
Abed Azem
2 weeks

Academic credit: 3 hrs; 2 hrs – lecture, problem sets and literature analysis

Course material: http://moodle.tau.ac.il

Contact: jhirsch@post.tau.ac.il

Textbooks:

K. van Holde, W.C. Johnson, P.S. Ho, Principles of Physical Biochemistry, Prentice Hall (2006)

C. R. Cantor and P. R. Schimmel, Biophysical Chemistry, WH Freeman and Co. (1980), The course will be taught in English
נוכחות חובה
הרכב ציון:
מבחן + תרגילים + עבודה. הקורס ינתן באנגלית
מטלת סיום: בחינה בכתב