פרקים נבחרים במדעי הצמח א' (0411.4614)
פרקים נבחרים במדעי הצמח
בקורס יידונו נושאים חדשניים עדכניים בביולוגיה של צמחים הכוללים: ביולוגיה התפתחותית, תגובת הצמח לתנאי הסביבה ועקות ביוטיות בתיווך הורמונים צמחים.

* היקף הקורס יהיה 2 ש"ס
* ציון סופי יקבע ע"י מבחן והערכת המרצים.
דרישות קדם: אחד מתוך שני קורסי המובא למדעי הצמח : 1) מבוא למדעי הצמח או 2) פיסיולוגיה של הצמח.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
* ציון סופי יקבע ע"י מבחן והערכת המרצים
מטלת סיום: בחינה בכתב