סמינר נושאים נבחרים בביולוגיה תאורטית ומתמטית (0400.4204)
סמינר נושאים נבחרים בביולוגיה תאורטית ומתמטית
קורס זה מהווה סמינריון המסלול בביולוגיה תאורטית ומתימטית . בקורס יידונו נושאים עכשוויים בביולוגיה תיאורטית, יקראו מאמרים בתחום, ויתקיים דיון מעמיק בעבודות המחקר של התלמידים.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הציון ינתן על סמך השתתפות והרצאות של הסטודנטים