ד"ר גל ריבק
מחלקה: זואולוגיה | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
מנגנוני תנועה (locomotion) והנעה (propulsion) בטבע והקשר שלהם לאקולוגיה, אבולוציה ופיזיולוגיה של בע"ח שונים תוך דגש על:
 • ביומכניקה משווה
 • יעילות אנרגטית
 • בקרה וחישה
 • שימוש בתופעות אווירודינמיות והידרודינמיות
נושאים לעבודות פרויקט
מנגנוני תנועה (locomotion) והנעה (propulsion) בטבע והקשר שלהם לאקולוגיה, אבולוציה ופיזיולוגיה של בע"ח שונים תוך דגש על:
 • ביומכניקה משווה
 • יעילות אנרגטית
 • בקרה וחישה
 • שימוש בתופעות אווירודינמיות והידרודינמיות
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
מנגנוני תנועה (locomotion) והנעה (propulsion) בטבע והקשר שלהם לאקולוגיה, אבולוציה ופיזיולוגיה של בע"ח שונים תוך דגש על:
 • ביומכניקה משווה
 • יעילות אנרגטית
 • בקרה וחישה
 • שימוש בתופעות אווירודינמיות והידרודינמיות
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב