ד"ר רועי דור
מחלקה: זואולוגיה | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
אבולוציה של תכונות התנהגות בציפורים
גמישות התפתחותית (phenotypic plasticity) בציפורים
התנהגות חברתית בציפורים
ברירה זוויגית (sexual selection) ותהליכי התמיינות
candidate genes הקשורים לתכונות של מהלך חיים
נושאים לעבודות פרויקט
פילוגנזה של ציפורים
התנהגות ואקולוגיה של ציפורים
איפיון מורפולוגי וגנטי של אוכלוסיות דרורי בית
שימוש במיקרוסופיה של נוצות לזיהוי
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
ביולוגיה של אריתולע
מאפיינים התנהגותיים, פיסיולוגים וגנטיים של ציפורים
אקולוגיה וגנטיקה של ציפורים
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב