פרופ' ניר אוהד
מחלקה: ביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
החתמה הורית בצמחים - מה מקורה ומהם המנגנונים המולקולאריים המאפשרים אותה
גישות חדשניות בחקר עולם הצומח - משולחן המעבדה ליישומים ביוטכנולוגים
מנגנונים אפיגנטיים המבקרים תהליכי התפתחות הצמחים
בקרת התפתחות העובר בצמח - מהגן למופע
כיצד מבוקרת חישה למגע בצמחים
הקשר בין מתלציה של דנא ומודיפיקציות של הסטונים במהלך התפתחות תאי נבט בצמחים
נושאים לעבודות פרויקט
בקרה אפיגנטית של תאי נבט (STEM CELLS)בטחבים על ידי שימוש בטכניקות של Gene replacement
חקר תפקידם של גנים המבקרים התפתחות תוצרי הרבייה וחילוף דורות בצמחים . המחקר יעשה תוך שימוש בצמחים טרנסגנים ואיפייונם ברמה המולקולארית ביוכימית ומורפולוגית
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
ברור המנגנון האפיגנטי המושרה על יד חלבונים מקבוצת הפוליקומב (PcG) המשנים את מבנה הכרומטין כאמצעי לבקרת ביטוי גנטית. אנליזה בשיטות מולקולריות, גנטיות וביוכימיות
השוואה פונקציונלית של גנים מקבוצת הפוליקומב בין צמחים ירודים לצמחים עילאיים. השוואה מנקודת מבט אבולוציונית תוך שימוש בכלים גנטיים מולקולריים ומורפולוגיים
ברור תפקיד מטלציה של דנ ”א כמנגנון המבקר את התפתחות הצמח, בעזרת צמחים טרנסגנים, ואפיון מוטנטים
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב