פרופ' עדינה ברימן
מחלקה: ביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
צמחים טרנסגניים – השפעות גלובליות על הסביבה
צמחים טרנסגניים ותרומתם לחקלאות העולם השלישי
נושאים לעבודות פרויקט
חקר חלבוני עקת חום המתפקדים כשפרונים בצמחים
בשיבוט ואפיון מוטנטים של ארבידופסיס החסרים שפרונים ממשפחת FKBP
חקר תפקוד חלבוני FKBP בחיטה וארבידופסיס
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
לימוד אינטראקציות בין שפרונים של חיטה וחלבונים אחרים
לימוד הקשר תפקיד-מבנה בחלבון השפרון FKBP בחיטה באורז וארבידופסיס וחשיבותם בהתפתחות
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב