פרופ' ברוך אפל
מחלקה: ביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
נושאים בתקשורת בין תאים בצמחים
הכוונת חלבונים וחומצות גרעין תוך תאית
נושאים לעבודות פרויקט
בידוד ואיפיון גנים מעורבים בתקשורת בין תאית
שימוש בוירוסים צמחים לביטוי גנים אויקריוטים
חקר מולקולרי של תקשורת בין תאית בצמחים
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
אפיון מנגנוני תנועה של וירוסים צמחיים
אפיון מנגנוני ויסות של טרנספורט מולקולות קטנות ומקרו-מולקולות דרך הפלסמודסמטא
אפיון ביוכימי ומולקולרי של חלבוני הפלסמודסמטא
תפקיד שלד התא בהתפשטות וירוסים
חקר יחסי מבנה-תפקוד של חלבוני תנועה ויראליים
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב