פרופ' רוני אלוני
מחלקה: ביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
שימוש בסמנים מולקולרים וצמחים טרנסגנים בחקר דיפרנציאציה של רקמות הובלה
תפקידי הורמונים כמכוונים התפתחות והתמיינות בצמחים
התפתחות רקמות סרטניות בצמחים
יחסי גומלין בין מבנה הצמח וסביבתו
יחסי טפיל פונדקאי בצמחים
נושאים לעבודות פרויקט
שימוש בצמחים טרנסגנים במחקר דיפרנציאציה של רקמות הובלה בצמחים
דיפרנציאציה ופיזיולוגיה של זרימת מים בעצה בהשפעות תנאי סביבה שונים
דיפרנציאציה וטרנסלוקציה של מערכות להובלת מוטמעים בצמח
דיפרנציאציה ותפקוד של רקמות סרטניות בצמח
התפתחות מערכות הובלה המקשרות טפיל לפונדקאי
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
בקרה הורמונלית המכוונת דיפרנציאציה של רקמות הובלה בצמחים
דיפרנציאציה ובקרה הורמונלית של סרטן בצמחים
השפעות הדדיות בין טפיל ופונדקאי וביטוין במערכות ההובלה
התפתחות, מבנה ופיזיולוגיה של עצים
שיפור והעלאת יבולי סיבים בצמחים
מנגנוני אדפטציה של צמחים לסביבתם
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב