פרופ' עדי אבני
מחלקה: ביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
אפופטוזיס בצמחים
מערכת ההגנה כנגד מזיקים
גנים לעמידות כנגד פתוגנים
ביוטכנולוגיה בצמחים
נושאים לעבודות פרויקט
צמחים טרנסגנים
בידוד גנים המבקרים תמותת תאים מבוקרת בעגבניות
הנדסה גנטית בצמחים
אפיון היחס מבנה ותפקוד בחלבון המאקטב את מערכת ההגנה בצמחים
ביוטכנולוגיה בצמחים
גנטיקה מולקולרית בצמחים
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
אפיון הרצפטורים האחראים על הפעלת מנגנון ההגנה בצמחים ולימוד אופן פעולתם.
ביוטכנולוגיה בצמחים – יצירת צמחים העמידים למזיקים
אפיון הסינגלים המובילים לאפופטוזיס (תמותת תאים מתוכננת) בצמחים
לימוד בקרת ייצור אתילן בעקבות עקות ביוטיות
אנדוציטוזה בצמחים הדומה והשונה מתאים אנימליים
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב