פרופ' שי מאירי
מחלקה: זואולוגיה | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
קצב מטבולי וחום גוף של זוחלים
אלומטריה של תחום מחיה של זוחלים
ביוגיאוגרפיה ואבולוציה של הלטאה Podarcis erhardii באיי יוון
הקשר בין צפיפות אוכלוסיה למטבוליזם
Lifetime reproductive success
ביוגיאוגרפיה של תכונות
עוצמת סלקציה וקצבים אבולוציוניים
נושאים לעבודות פרויקט
ביוגיאוגרפיה ודגמי מגוון ביולוגי של זוחלים
רביית זוחלים (בגן הזואולוגי)
מאקרואקולוגיה של תכונות היסטוריית חיים של זוחלים
מאקרואקולוגיה של גודל תחום מחייה, שרידות, וביולוגיה תרמית של זוחלים
הכחדות באיים ומשמעותן
מגוון פרוייקטים במוזיאון הלאומי לטבע
ביוגיאוגרפיה של איים ואבולוציה של לטאות (המחקר מתבצע באיי יוון)
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
מאקרואקולוגיה של זוחלים, יונקים, וחולייתנים אחרים (אפשרי - בשיתוף עם ד"ר יונתן בלמקר)
ביוגאוגרפיה של לטאות באיים (המחקר מתבצע באיי יוון)
מאקרואקולוגיה של היסטוריית חיים (בשיתוף עם ד"ר ינון שרף)
אבולוציה ופילוגיאוגרפיה של חולייתנים בישראל (מתבצע במוזיאון הזואולוגי, בשיתוף עם ד"ר רועי דור)
אקולוגיה ומאקרואקולוגיה של זוחלים בהרים טרופיים (המחקר מתבצע ב-New Guinea)
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב