פרופ' עמיר שרון
מחלקה: ביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
מוות תאי [apoptosis]
יחסי פטריה-צמח
ביולוגיה וביוטכנולוגיה של פטריות
נושאים לעבודות פרויקט
אנליזה מולקולרית וביוכימית של אפופטוזיס בפטריות
אנליזה גנומית וביואינפורמטית של מערך בקרת אפופטוזיס בפטריות
פיתוח כלים להנדסה גנטית וביוטכנולוגיה של פטריות
בקרה מולקולרית של פתוגניות בפטריות
יחסי גומלין ואבולוציה של צמחים ופטריות אנדופיטיות
אינטראקציה של פטריות פתוגניות עם ארבידופסיס
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
רגולציה מתווכת מיטוכונדר יה של מוות תאי ואוטופגיה בפטריות
איתור של פטריות אנדופיטיות מועילות ויישומן לשיפור צמחי תרבות
בידוד אפקטורים משרי מוות תאי בצמחים מפטריות פתוגניות
תפקיד מוות תאי מתוכנת בווירולנטיות של הפתוגן ההומני אספרגילוס פומיגטוס
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב