פרופ' גדעון פלמינגר
מחלקה: מיקרוביולוגיה מולקולרית ולביוטכנולוגיה | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
יחסי תפקוד-מבנה בחלבונים תלויי סידן
פפטידים קטליטיים ומעורבותם בתהליכים של ראשית החיים
פיתוח מערכות כרומטוגרפיה מתקדמות בדגש על כרומטוגרפית זיקה
פפטידים בעלי חשיבות נוירו-ביולוגית - מבנה ותפקוד
נושאים לעבודות פרויקט
יחסי תפקוד-מבנה בחלבונים תלויי-סידן
פפטידים קטליטיים ומעורבותם בתהליכים של ראשית החיים
פיתוח מערכות כרומטוגרפיה מתקדמות בדגש על כרומטוגרפית זיקה
פפטידים בעלי חשיבות נוירו-ביולוגית - מבנה ותפקוד
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
יחסי תפקוד-מבנה בחלבונים תלויי-סידן
אבולוציה כימית של פפטידים קטליטיים בתהליכים של ראשית החיים
פיתוח מערכות כרומטוגרפיה מתקדמות בדגש על כרומוטוגרפית זיקה
חלבונים קושרי Ti – מבנה ותפקוד
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב