פרופ' דוד עילם
מחלקה: זואולוגיה | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
• מוצעים מספר נושאים הקשורים בהתנהגות של בעלי-חיים בקבוצות, בתפיסה והתמצאות במרחב כפי שהם מתבטאים התנהגות של בני אדם ובעלי-חיים אחרים, ובתבניות התנהגות קבועות בהתנהגות בעלי חיים, התנהגות בני אדם נורמליים, והתנהגות בהפרעות פסיכיאטריות
נושאים לעבודות פרויקט
התנהגות של דורסי לילה ושל מכרסמים בעת טריפה
התנהגות של קבוצות מכרסמים תחת תקיפה של תנשמות
השפעת הזוויג והמעמד החברתי על ההתנהגות במכרסמים כראי להתנהגות בבני אדם
תפיסת המרחב וההשפעה של מבנה המרחב על התנהגותם של מכרסמים
בנוסף, ניתן לבצע פרויקטים נוספים על בע"ח בגן הזואולוגי
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
מנגנונים לניווט והתמצאות במרחב במכרסמים ובבני אדם
עיצוב ההתנהגות על ידי המבנה של המרחב: התנהגות חולדות במודלים של התנהגות בני אדם במרחב העירוני
טקסים התנהגותיים בהתנהגותם של חולים כפייתיים
התנהגות טקסית בבני אדם – חשיבות הטקסים והיטמעותם בחברה
החיים בחברה תחת לחץ: ההשפעה של הזוויג והמעמד החברתי על התנהגות הקבוצה
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב