פרופ' גיל סגל
מחלקה: מיקרוביולוגיה מולקולרית ולביוטכנולוגיה | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
האינטראקציה של חיידקים פתוגנים עם המאכסן
בקרת ביטוי גנים בחיידקים פתוגנים במהלך הדבקה
אספקטים מולקולריים של מערכות פתוגניות בחיידקים תוך תאיים
נושאים לעבודות פרויקט
האינטראקציה של חיידקים פתוגנים עם המאכסן
בקרת ביטוי גנים בחיידקים פתוגנים במהלך הדבקה
אפיון מולקולרי של מערכות פתוגניות בחיידקים תוך תאיים
שימוש במערכת של שמר האפיה למחקר חלבונים מחיידקים פתוגנים
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
גנטיקה מולקולרית של יחסי פתוגן-מאכסן
ניתוח גנטי מולקולרי של מנגנוני בקרה בחיידקים פתוגנים
התרומה של Horizontal gene transfer לאבולוציה של מערכות פתוגניות
אנליזה גנומית, מולקולרית ותאית של מערכת הפתוגניות בחיידקים Legionella ו- Coxiella
תפקידם של חלבונים המועברים לתאי מאכסן (effector proteins) במהלך הדבקה
שימוש במערכת של שמר האפיה למחקר חלבונים מחיידקים פתוגנים
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב