פרופ' יוסי לשם
מחלקה: זואולוגיה | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
מעקב בעזרת משדרים נקלטי לווין - מכ"מים - מחקרים יישומיים לתעופה אזרחית וצבאית
היבטים ביולוגיים מגוונים של נדידת ציפורים
היבטים ביולוגיים של קינון וחריפה של עופות דורסים
תנשמות ובזים כמדבירים ביולוגיים בשדות חקלאיים
האינטרנט, ככלי חינוכי בנושאי ציפורים
ניתוח מצלמות און ליין בקיני תנשמות ובזים.
ניתוח צנפות של תנשמות.
עבודת שדה במחקר התנשמות.
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב