פרופ' עדית בן -ברוך לנגר
מחלקה: חקר התא ולאימונולוגיה | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
תפקיד המיקרוסביבה הדלקתית בהתפתחותם של גידולים ממאירים
תהליכי Epithelial-to-Mesenchymal Transition בסרטן
תפקיד כמוקינים הומאוסטטיים בהתפתחות גרורות סרטניות
תפקידם של פיברובלסטים בהתפתחות מחלות סרטניות
נושאים לעבודות פרויקט
מגוון פרוייקטים הנוגעים לתפקוד ובקרה של כמוקינים דלקתיים,ושל תהליכים דלקתיים במיקרוסביבת הגידול, בסרטן שד
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
ברור התפקיד של כמוקינים כחלק מהמערך הדלקתי בסרטן השד
ברור הקשר התפקודי בין כמוקינים דלקתיים והומאוסטטיים בסרטן השד
אפיון מרכיבים המבקרים את ביטויים ופעילותם של כמוקינים בסרטן השד
איתור מוטיבים מבניים בכמוקינים ובתאי סרטן השד המבקרים את הפרשת הכמוקינים על ידי תאי הגידול
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב