פרופ' יניב אסף
מחלקה: נוירוביולוגיה | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות פרויקט
אפיון תהליכי פלסטיסיות בעזרת MRI; השוואה בין מדדים הדמייתים למדדים היסטולוגיים
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
אפיון הדינמיקה של פלסטיסיות מוחית בתהליכי למידה וזיכרון באנשים ומכרסמים
מיפוי הקישוריות במוח (connectivity) בחומר הלבן ובחומר האפור
אפיון הדמייתי של מאפייני רצועת הקורטקסט: מיפוי השכבות וחלוקת המוח לאזורים
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב