פרופ' יואב גוטהילף
מחלקה: נוירוביולוגיה | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
נושאים שונים באנדוקרינולוגיה
נושאים שונים בתפקוד השעון הביולוגי היממתי
נושאים לעבודות פרויקט
אנליזה חישובית כלל גנומית לצורך גילוי אלמנטים חדשים במנגנון של השעון הביולוגי
אנליזה פונקציונאלית, בחיה השלמה, של אלמנטים חדשים במנגנון של השעון הביולוגי
מעורבות של microRNA במנגנון של השעון הביולוגי
פיתוח טכנולוגיה לניטרול המנגנון של השעון הביולוגי ברקמות שונות
מעורבות אפשרית של השעון המרכזי בבקרת צריכת מזון
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
המנגנון המולקולרי של השעון הביולוגי היממתי בבלוטת האצטרובל בדגים
העברה והתמרה של מידע פוטי למערכת השעון הביולוגי בדגים
התפתחות פונקציונלית של השעון הביולוגי היממתי בדגים
התפתחות המערכת הניורואנדוקרינית המבקרת רבייה בדגים
חקר מחלת האלצהיימר כל המחקרים מבוצעים בדגי זברה
אנליזה חישובית כלל גנומית לצורך גילוי אלמנטים חדשים במנגנון של השעון הביולוגי
אנליזה פונקציונאלית, בחיה השלמה, של אלמנטים חדשים במנגנון של השעון הביולוגי
מעורבות של microRNA במנגנון של השעון הביולוגי
פיתוח טכנולוגיה לניטרול המנגנון של השעון הביולוגי ברקמות שונות
מעורבות אפשרית של השעון המרכזי בבקרת צריכת מזון
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב