ד"ר דורותה הושון
מחלקה: זואולוגיה | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
פילוגנזה וסיסטמאטיקה של קבוצות בעלי חיים (ספוגים, יונקים ועוד).
גישות גנומיות למחקר פילוגנטי (לדוגמה שימוש באלמנטים אנוכיים להסקת יחסים אבולוציוניים).
מחקרים עכשוויים בפילוגנזה ובאבולוציה מולקולארית.
נושאים לעבודות פרויקט
אנו משחזרים יחסים אבולוציוניים בין בע"ח תוך שימוש בשיטות מולקולאריות. פרויקט במעבדה כולל מניפולציות DNA (מיצוי דנ"א, PCR) ו/או ניתוח ביואינפורמטי/אבולוציוני של הרצפים המתקבלים.
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
פילוגנזה: ריצוף גנים וגנומים וניתוח הרצפים לשחזור יחסים אבולוציוניים בין בעלי חיים.
אבולוציה מולקולארית: גנומיקה השוואתית לצורך הבנת התהליכים האבולוציוניים ברמת הגנום (השוואות קצבי אבולוציה בין גנומים, שינויים בארכיטקטורה של הגנום, ועוד).
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב