ד"ר ינון שרף
מחלקה: זואולוגיה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
דפוסי חיפוש מזון בחרקים
יכולת למידה בחרקים, יתרונותיה וחסרונותיה
האם לחרקים יש אישיות? הבדלי התנהגות תוך-מיניים של חרקים
גמישות התפתחותית בחרקים
השפעות אימהיות על פנוטיפ הצאצאים בחרקים
הקשר בין היבטי התנהגות שונים למהלך החיים של חרקים
נושאים לעבודות פרויקט
כיצד האקלים ותנודות באקלים משפיעים על היבטים שונים של תפקוד חרקים, התנהגותם והתפתחותם?
מהן דרכי ההתמודדות של חרקים עם אקלים שאינו מיטבי (אקלימציה מסוגים שונים)?
השפעת גורמי סטרס שונים על יכולת חרקים להתמודד עם אקלים שאינו מיטבי
השוואת הגודל ומבנה הגוף של חרקים לאורך גרדיאנט אקלימי
התחממות גלובלית והאבולוציה של גודל גוף בחרקים (בשיתוף עם שי מאירי)
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
השפעת הטמפרטורה והשונות בה על התפתחות חרקים, המורפולוגיה והכשירות שלהם
השפעת אקלים על היבטים שונים של התנהגות חרקים, כגון יכולות למידה וחיפוש מזון ורמת פעילות
דרכי ההתמודדות של חרקים עם אקלים לא מיטבי (אקלימציה מסוגים שונים)
השפעת גורמי סטרס שונים על יכולת חרקים להתמודד עם אקלים שאינו מיטבי
כיצד מתמודדים חרקים עם סטרס ביוטי (כגון תחרות) וסטרס א-ביוטי (כגון צמצום במזון או אקלים לא מיטבי) במקביל?
מהי המשמעות של גיל ההורים בחרקים עבור היבטים שונים של תפקוד הצאצאים?
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב