פרופ' אהוד גזית
מחלקה: מיקרוביולוגיה מולקולרית ולביוטכנולוגיה | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
מודלים פפטידיים וחלבונ יים למחלות הנובעות מחוסר יציבות או קיפול שגוי של חלבונים
היבטים ביוכימיים וביופיזיקליים של מנגנוני toxin-antidote בחיידקים ובקטריופאג'ים
תפקיד היציבות התרמודינמית בתהליכי דגרדציה של חלבונים
היכרות ספציפית בין חלבון ל- DNA: הבסיס המולקולרי והפעילות הפיזיולוגית
מנגנונים פיזיולוגיים המבוססים על חוסר יציבות יחסי של חלבונים
שימוש במודלים מולקולריים ובביואינפורמטיקה להבנת הבסיס האנרגטי ליציבות תרמודינמית של חלבונים
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב