פרופ' ארי ברזילי
מחלקה: נוירוביולוגיה | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
גישה מולקולרית לחקר למידה וזכרון בחסרי חוליות ובעלי חוליות
המנגנון המולקולרי של מוות תאי מתוכנת בתאי עצב.
מוות תאי מתוכנת והקשר שלו למחלות עצבים ניווניות.
נושאים לעבודות פרויקט
The molecular mechanisms of CNS cell attrition in genomic instability disorders
חקר המנגנון המולקולרי של נוירודגנרציה/רבנרציה של העצב האופטי
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
חקר מנגנונים מולקולריים ותאיים המתרחשים בתאי עצב והמשתתפים באתיולוגיה של מחלות עצבים ניווניות
חקר המנגנונים המובילים לניוון עצבי במחלת Ataxia-telangiectasia
The effect of malfunctioning DNA damage response on neural netwrok activity
פיתוח גישות טיפוליות למחלות עצבים ניווניות
פתוח גישות חדשניות להשתלות עיניים
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב