פרופ' אליאורה רון
מחלקה: מיקרוביולוגיה מולקולרית ולביוטכנולוגיה | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
גנטיקה של אלימות חיידקים
בקרה על סינתזת מקרומולקולות
תגובת חיידקים למצבי STRESS
נושאים לעבודות פרויקט
גנטיקה של אלימות חיידקים
מנגנוני בקרה גלובליים בחיידקים
בקרה על ביטוי של פרומוטורים
תגובת חיידקים למצבי STRESS
שימוש בחיידק לפתרון בעיות של זיהום סביבה
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
גנטיקה של אלימות בחיידקים
מנגנוני בקרה גלובלית בחיידקים
בקרה של ביטוי פרומוטורים
שימוש בחיידקים לפתרון בעיות סביבתיות
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב