פרופ' אורי אשרי
מחלקה: נוירוביולוגיה | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
מנגנונים תאיים ומולקולריים של שחרור נוירוטרנסמיטורים
פלסטסיות סינפטית
נושאים לעבודות פרויקט
מעורבות חלבון ה- TOMOSYN בשחרור טרנסמיטורים
סימולציות של תהליך השחרור ומבנה חלבנים
מעורבות החלבון doc2b באיחוי שלפוחיות סינפטיות
השפעת חלבונים ספציפיים על יצירת סינפסות פלסטיות סינפטית
שינויים בפיזור חלבונים סינפטיים במחלות נוירודגנרטיביות
מעורבות חלבונים סינפטיים בפעילות רשתות נוירונים
שימוש באופטוגנטיקה להבנת מנגנוני פלסטיות סינפטית
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
חקר המנגנון המולקולרי והתאי של שחרור נוירוטרנסמיטורים
הבנת התהליכים המולקולריים המעורבים ביצירת סינפות
הבנת התהליכים המולקולריים המעורבים במודולציה סינפטית [תהליכי למידה וזיכרון]
שינויים בביטוי חלבונים במחלת האלצהיימר והשפעתם על העברה סינפטית
שינויים בפיזור חלבונים סינפטיים במחלות נוירודגנרטיביות
שינויים בפיזור חלבונים סינפטיים במחלות נוירודגנרטיביות
שימוש באופטוגנטיקה להבנת מנגנוני פלסטיות סינפטית
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב