פרופ' אורנה אלרואי שטיין
מחלקה: חקר התא ולאימונולוגיה | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
נושאים מגוונים בהתאם לבחירת התלמיד הקשורים באופן ישיר או עקיף לבקרת תרגום רנ"א לחלבונים בתאים בריאים או במחלות שונות.
נושאים לעבודות פרויקט
נושאים מגוונים בהתאם לממצאים האחרונים של המחקר במעבדה המתרכז בשני אספקטים: א) בקרת תרגום רנ”א בשלבי מחזור התא ובמח ב) בקרת תרגום גנים הקשורים ליצירת מיילין במח בעכברי מודל למחלה גנטית נוירודגנרטיבית (VWM). ניתן להשתלב בעבודה במגוון שיטות: מולקולריות, תאיות, ביוכימיות, מיקרוסקופיות, וה התנהגותיות. חלק מהפרויקטים (לא כולם) כוללים עבודה עם עכברים.
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
א) בקרת תרגום במהלך במחזור התא ב) השפעת חלבוני שחבור על תרגום ג) בקרת תרגום במח במהלך למידה ד) פיתוח תרופה למחלה גנטית הפוגעת בבקרת יצירה ותיקון מיילין במח ד)מנגנונים מולקולרים הגורמים למחלת העלמות החומר הלבן במח (VWM). חלק מהפרויקטים כוללים עבודה עם עכברי מודל למחלה הנוירודגנרטיבית (VWM). נתן להשתלב בעבודה במגוון שיטות: מולקולריות, תאיות, ביוכימיות, מיקרוסקופיות וההתנהגותיות.
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב