פרופ' יואב הניס
מחלקה: נוירוביולוגיה | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
יצירת קומפלכסים בין מספר סוגי רצפטורים של TGF-beta ו-BMP ותפקידה בהעברת אותות
השפעת חלבוני Ras מסרטנים על עיכוב גידול בהשראת TGF-b
הקולטנים ל-Transforming Growth Factor beta ופעילויותיהם נמנוגדות (עכוב טרנספורמציה לעומת עידודה) בשלבים שונים של התפתחות סרטן
מדידות ביופיזיקליות של האסוציאציה של חלבוני RAS עם הממברנה בתאים חיים
נושאים לעבודות פרויקט
שילוב ביולוגיה מולקולרית וביופיזיקה לחקירת אינטראקציות בין רצפטורים ממברנליים
מנגנון הפעולה של עיכוב גידול תאים ומניעת סרטן ע"י הרצפטורים ל- TRANSFORMING GROWTH FACTOR B
הקשר בין הפנמת הרצפטורים ל-TGF-beta לבין פעילותם
עיגון חלבוני Ras בממברנת התא ותפקידו בהעברת אותות ובגרימת סרטן
קישור החלבון האונקוגני Src לאזורים שונים בממברנה ול-focal adhesions ותפקידה בהעברת אותות
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
המנגנונים המובילים לעיכוב גידול תאים ולפעילות האנטי-סרטנית של הרצפטורים ל- TGF-b (Transforming growth factor b)
מנגנון הפרת העברת האותות של TGF-b ע"י חלבוני Ras אונקוגניים ותרומתו להתפתחות סרטן
מחקר ביופיזיקלי של האינטראקציות והעיגון של חלבוניSrc Ras, ו- Rac נורמליים ואונקוגניים עם ממברנת התא ותפקידן בהתפתחות ממאירויות
אינטראקציות של רצפטורים וחלבונים המעורבים בהעברת אותות עם Lipid rafts ו- coated pits ותפקידן בהולכת אותות בתא
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב