פרופ' תמר דיין
מחלקה: זואולוגיה | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
מבחר נושאים בביוגיאוגרפיה, אקולוגיה ושמירת טבע (בתאום עם המרצה)
נושאים לעבודות פרויקט
פרויקטים באקולוגיה ושמירת טבע (בתאום עם המרצה).
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
סוגיות באבולוציה וקואבולוציה של יונקים בחברות אקולוגיות
השפעות אקולוגיות, ביוגיאוגרפיות ואבולוציוניות של תחרות וטריפה
השפעת תחרות וסיכוני טריפה על מכרסמים שוכני סלעים
ארכיאוזואולוגיה
הבטים אקולוגיים ופליאואקולוגיים באינטראקציה בין דורסי לילה ליונקים קטנים
סוגיות מדעיות בשמירת טבע
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב