קרובי הבר של החיטה (04664008)
מרצי הקורס | פרופ' עדינה ברימן לאתר הבית של המרצה | פרופ' עמיר שרון לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב