מבוא לבטיחות וביטחון מזון (04664003)
מרצי הקורס | פרופ' ניר אוהד לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב