פתולוגיות (מחלות) במאה ה- 21 - הדלקת כמטרה חדשנית לטיפול (04553832)
מרצי הקורס | ד"ר אריאל מוניץ לאתר הבית של המרצה | ד"ר דן פרנקל לאתר הבית של המרצה | פרופ' דרורית נוימן לאתר הבית של המרצה | פרופ' עדית בן -ברוך לנגר לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב