ביוגיאוגרפיה (04553703)
מרצי הקורס | פרופ' שי מאירי לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סיורים
6/11/2015 (יום שישי)
20/11/2015 (יום שישי)
27/3/2016-29/3/2016 (יום ראשון)
17/4/2016-19/4/2016 (יום ראשון)
סילבוס
משוב