גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטי (04553682)
מרצי הקורס | פרופ' דוד גוטניק לאתר הבית של המרצה | ד"ר ענת הרשקוביץ לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב