פרמקולוגיה (04553465)
מרצי הקורס | פרופ' איתי בנהר לאתר הבית של המרצה | פרופ' דן פאר לאתר הבית של המרצה | ד"ר טל דביר לאתר הבית של המרצה | פרופ' יואל קלוג לאתר הבית של המרצה | ד"ר יצחק מיכאלבסקי לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב