ביוטכנולוגיה בצמחים (04553462)
מרצי הקורס | פרופ' אביה זילברשטיין לאתר הבית של המרצה | ד"ר אסף דיסטלפלד לאתר הבית של המרצה | פרופ' עדינה ברימן לאתר הבית של המרצה | פרופ' עמיר שרון לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב