ארגון דינמיקה והעברת אותות בתאים: הדמיה וגישות ביופיזיקליות (04553363)
מרצי הקורס | פרופ' יואב הניס לאתר הבית של המרצה | פרופ' מרסלו ארליך לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב