סמינר לתלמידי התוכנית למצטיינים (04553109)
מרצי הקורס | פרופ' גיל סגל לאתר הבית של המרצה | ד"ר יוסי יובל לאתר הבית של המרצה | פרופ' מרסלו ארליך לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב