תכנות ב - perl לביולוגים (04553065)
מרצי הקורס | גברת נארימאן עבד אל האדי לאתר הבית של המרצה | גברת קרין אלי לוי לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב