נגיפים גורמי מחלות - מנגנונים מולקולריים (04553034)
מרצי הקורס | ד"ר אורן קובילר לאתר הבית של המרצה | ד"ר אלה סקלן לאתר הבית של המרצה | ד"ר עדי שטרן לאתר הבית של המרצה | פרופ' ערן בכרך לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב