אקולוגיה של הצומח בא"י (04552809)
מרצי הקורס | ד"ר יובל ספיר לאתר הבית של המרצה | פרופ' מרסלו שטרנברג לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סיורים
11/3/2016 (יום שישי)
15/3/2016 (יום שלישי)
22/3/2016 (יום שלישי)
5/4/2016 (יום שלישי)
12/4/2016 (יום שלישי)
סילבוס
משוב