תכנות במטלב למדעי המוח (04552779)
מרצי הקורס | ד"ר פבלו בלינדר לאתר הבית של המרצה | מר שחר אלון לאתר הבית של המרצה | מר שלומי ליפשיץ לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב