אוריינות מדעית (04552776)
מרצי הקורס | פרופ' גיל סגל לאתר הבית של המרצה | פרופ' ניר אוהד לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב