פאוניסטיקה של עופות ודוחיים (04552656)
מרצי הקורס | פרופ' יורם יום טוב לאתר הבית של המרצה | פרופ' יוסי לשם לאתר הבית של המרצה | ד"ר רועי דור לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סיורים
4/12/2015 (יום שישי)
24/12/2015-25/12/2015 (יום חמישי)
19/4/2016-21/4/2016 (יום שלישי)
3/5/2016 (יום שלישי)
סילבוס
משוב