גנטיקה כללית - מעבדה (04552626)
מרצי הקורס | פרופ' אליאורה רון לאתר הבית של המרצה | פרופ' דני סגל לאתר הבית של המרצה | ד"ר ענת פרקט לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב