חולייתנים למתקדמים: אנטומיה משווה, מבנה ופונקציה של מערכות הגוף (04552535)
מרצי הקורס | פרופ' דוד עילם לאתר הבית של המרצה | ד"ר רועי הולצמן לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב